Servis

Pro zachování funkčnosti požárně bezpečnostního zařízení je nutno provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti. Dle vyhlášky č.246/2001 Sb. musí provozovatel objektů vybavených samočinným odvětracím zařízením (SOZ) zajistit celkovou technickou údržbu a revizi tohoto zařízení min. 1x ročně.

Pokud je objekt vybaven elektrickou požární signalizací (EPS), doporučujeme provést vždy kontrolu součinnosti EPS a SOZ. Kontrolu provozuschopnosti smí provést pouze osoba oprávněná výrobcem tohoto zařízení.

Pracovníci, kteří provádějí servis na námi dodaných zařízení, jsou pravidelně proškolováni a jsou držiteli osvědčení o oprávnění k servisování výrobků Indu-Light. V případě jakéhokoliv dotazu nebo požadavku na provedení servisu požárně bezpečnostního zařízení je Vám plně k dispozici naše servisní oddělení (viz. Kontakty)

Produkty:

  • bodové světlíky
  • pásové světlíky
  • žaluzie
  • klapky pro odvod kouře a tepla
  • odvětrání CHÚC

Pravidelná kontrola:

  • Samočinné odvětrací zařízení (SOZ), přirozené – CO2
  • Samočinné odvětrací zařízení (SOZ), přirozené – 24 V
  • Samočinné odvětrací zařízení (SOZ), nucené
  • Zařízení pro přirozené denní větrání – 230V
  • Zařízení pro přirozené denní větrání – stlačený vzduch

Legislativa

Odpovědná osoba

Miloslav Hanus
Světlíkové systémy
Požárně bezpečnostní zařízení

Telefon: (+420) 724 585 996
E-mail: m.hanus@indu-light.cz

Kontaktujte nás

Zpracovávám...