Ventilační klapky, žaluzie a víceúčelová větrací zařízení

Úvod » Produkty a služby » Světlíkové systémy » Ventilační klapky, žaluzie a víceúčelová větrací zařízení

Základní rozdělení ventilačních a SOZ klapek a další víceučelová zařízení

Typ klapky Max. šířka
B[m]
Max. délka
L[m]
Max. Av
m2
Max. Aa
m2
Zdroj pro pohon
Klapky do pásových obloukových
světlíků - SOZ, ventilace
1,98 2,30 4,554 3,188 CO2/ 24V DC/ 230V/ Pneumatika
Bodová klapka SOZ - Dachlicht 2,50 2,50 6,25 4,063 CO2/ 24V DC/ 230V/ Pneumatika
Klapky se skleňenou výplní do
sedlových a atipických
světlíků - SOZ, ventilace
1,31 2,23 5,565 3,624 CO2/ 24V DC/ 230V/ Pneumatika
Žaluzie - SOZ, ventilační 2,31 2,91 6,72 4,03 CO2/ 24V DC/ 230V/ Pneumatika
Labirintové odvětrávací zařízení - - - - -
Víceúčelová klapka - MZL , MIL 2,50 2,50 6,25 4,063 CO2/ 24V DC/ 230V/ Pneumatika

Příslušenství

Alarmová skříň pro aktivaci klapek v případě požáru, potrubí CO2 / vzduchu, kabeláže centrála, tlačítka, hlásič, elektromotory, pneumatické písty 

Zpracovávám...