Optimalizace a měření

Úvod » Produkty a služby » Technický a energetický audit » Optimalizace a měření
Návrhy změn a opatření pro lepší funkčnost a snížení spotřeb energií.
 
  • dle technického/energetického auditu vypracování projektové dokumentace
  • dle ekonomiky projektu posouzení vhodnosti navrhovaných změn
  • na základě měření úprava či doplnění stávající instalace
  • zaregulování soustav vzduchotechniky, chlazení, vytápění atd.
  • úprava systému měření a regulace, vypracování provozního řádu a školení obsluhy
  • zkušební provoz, vyčíslení skutečných provozních nákladů dle měření energií

Zpracovávám...