Technický audit

Audit stávajích zařízení, jejich stavu a nastavení. Porovnání s hodnotami předepsanými v PD. 

  • technický audit zařízení (soupis zařízení, porovnání s projektovou dokumentací, posouzení stavu zařízení, označení a popsání stávajícíh zařízení)
  • revize dokumentů souvisejícíh s údržbou a servisem zařízení (protokoly o funkčních zkouškách, revizní knihy atd.)
  • měřění vybraných fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, tlak, rychlost, hluk)
  • zaregulování a přenastavení řídícího systému
  • školení obsluhy a vypracování provozního řádu

Zpracovávám...