Projekce

Návrhy, poradenství, konzultace, autorský dozor. 

  • zpracování studií v několika variantách a výčíslení investičních a provozních nákladů
  • vypracování projektové dokumentace (územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace, výběr dodavatele stavby, změna stavby před dokončením, skutečné provedení
  • poradenství a konzultace pro investory, stavební firmy i širokou veřejnost
  • autorský dozor

Zpracovávám...