top of page

Burzovní palác

Lokalita

Praha

Rok

2015

Obrat

5 mil. CZK

Kompletní rekonstrukce kotelny: vypracování PD DSP a DPS všech dotčených profesí (ÚT, EL, MaR, EPS, VZT, PLYN, PBŘS), projednání s úřady a zajištění stavebního povolení. Demontáž stávajících 3 ks atmosférických kotlů, dodávka a montáž 2 ks novýh kondenzačních kotlů. Úprava sběračů/rozdělovačů, směšovacích uzlů, výměna čerpadel, nová spalinová cesta atd. Realizace ostatních profesí (EL, MaR,atd...).

bottom of page