top of page

ODVOD KOUŘE A TEPLA (SOZ)

vela

Vela

Klapka do pásového světlíku

INDU LIGHT ikony

Leo

Bodový světlík

INDU LIGHT ikony

Draco

Skleněné křídlo

INDU LIGHT ikony

Lyra

Žaluzie

INDU LIGHT ikony

Virgo

Víceúčelové větrací zařízení

INDU LIGHT ikony

Hydra

Labyrint

INDU LIGHT ikony

Taurus

Ventilátor

Vela – vent

Kotva 1
 • Oblouková polykarbonátová klapka / SOZ

 • Vynikající tepelně izolační vlastnosti.

 • Dvojité těsnění pro nadstandardní vzduchovou těsnost a odolnost proti dešti.

 • PROVEDENÍ: Samostatná klapka Vela-vent nebo dvojklapka Vela-vent_double.

 • POUŽITÍ: Odvod kouře a tepla (SOZ) a přirozené větrání. Pro pásové světlíky Topline ELS a Proline.

 • BEZPEČNOST: Testováno dle EN 12101-2 pneumaticky nebo elektricky i podle směrnic VdS.

vela vent

Dokument ke stažení: Technické parametry_VELA.pdf

Leo – vent / Leo – star

Kotva 2
 • Plochá polykarbonátová klapka (SOZ)

 • Ekonomická varianta s variabilním využitím.

 • Testováno proti propadnutí.

 • PROVEDENÍ: Samostatné zařízení Leo-star nebo Leo-vent integrované do pásového světlíku. Leo-vent k dostání také jako dvojklapka. Volitelně s možností větrání za špatného počasí s technologií RPV (rain-proof-ventilation). 

 • POUŽITÍ: Větrání a odvod kouře a tepla (SOZ) ve střeše a stěně.

 • BEZPEČNOST: Testováno dle EN 12101-2 pneumaticky nebo elektricky i podle směrnic VdS.

leo vent

Dokument ke stažení: Technické parametry_LEO.pdf

Draco – vent / Draco – star

Kotva 3
 • Kvalitní zpracování pro náročné technické požadavky.

 • Možnost zasklení dvojsklem či trojsklem.

 • PROVEDENÍ:  Samostatné zařízení Draco-star nebo Draco-vent integrované do pásového světlíku. Draco-vent k dostání jako dvojité křídlo. Volitelně s možností větrání za špatného počasí s technologií RPV (rain-proof- ventilation).

 • POUŽITÍ:

 1. Draco-vent: Integrovaný do pásového světlíku pro větrání nebo jako zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (SOZ).

 2. Draco-star: Volně stojící jako ploché střešní okno, větrací klapka nebo klapka pro odvod kouře a tepla (SOZ), v individuálních konstrukčních velikostech a sklonech pro montáž.

 • BEZPEČNOST: Testováno dle 12101-2 pneumaticky nebo elektricky

draco star

Dokument ke stažení: Technické parametry_DRACO.pdf

Lyra – vent / Lyra – star

Kotva 4
 • Variabilní využití jako zařízení pro větrání a přirozený odvod kouře a tepla (SOZ)

 • Provedení volitelně s lamelami z polykarbonátu (Lyra_P) nebo hliníku (Lyra_A)

 • POUŽITÍ: Větrání a odvod kouře a tepla (SOZ) pro montáž do střechy nebo fasády.

VLASTNOSTI

Pokud se Lyra používá pouze jako zařízení pro účely větrání, lze jej libovolně dimenzovat.

ŽALUZIE (LYRA_P) 

                                                                                          Rozměry (m):                                                                 Aa (m2):

Pneumaticky CO2                                                       0,88 – 2,31 x 1,15 – 2,91                                                     0,66 – 4,03

Elektricky 24V                                                               0,88 – 1,88 x 1,15 – 2,0                                                  0,57 – 2,40

 

ŽALUZIE (LYRA_vent_A) 

                                                                                          Rozměry (m):                                                                 Aa (m2):

Pneumaticky CO2                                                       0,84 – 2,24 x 0,62 – 2,39                                                  -

Elektricky 24V                                                               0,84 – 2,24 x 0,62 – 2,23                                                  -

lyra

PRODUKTOVÉ VARIANTY

TYP

Lyra–star

Lyra–vent

POUŽITÍ

Jako zařízení pro větrání a přívod vzduchu ve výrobních a skladovacích halách

Lyra–vent_P: Do všech typů pásových světlíků INDU LIGHT

Lyra–vent_A: Do pásových světlíků INDU LIGHT Skyline, Shedline a Sideline

PROVEDENÍ

Samostatné zařízení

Integrovaný

LYRA

+ regulační technika

+ profesionální údržba

 • Pohodlné větrání a odvádění tepla stisknutím tlačítka, s pneumatickým (CO2) nebo elektrickým (24/230V) ovládáním.

 

 • Odborná montáž, pravidelná údržba v zákonem stanovených zkušebních intervalech.

Dokument ke stažení: Technické parametry_LYRA.pdf

Virgo – vent / Virgo – star

Kotva 5
 • Garantované větrání za špatného počasí s technologií RPV (rain-proof-ventilation)

 • Víceúčelový větrací systém s možností libovolných rozměrů

 • Volitelně jako zařízení pro přirozených odvod kouře a tepla (SOZ) s atestem CE

 • POUŽITÍ:  

 1. Virgo-star: Volně stojící zařízení.

 2. Virgo-vent: Integrované do všech pásových světlíků Indu-Light.

virgo star

PRODUKTOVÉ VARIANTY

TYP

Virgo_Z

Virgo_I

VZHLED

Pohledové a designové řešení

Účelné a průmyslové řešení

VLASTNOSTI

Včetně tepelně izolované základny

Volitelně s tepelně izolovanou základnou

LYRA
LYRA
LYRA

+ regulační technika

+ profesionální údržba

+ ochrana proti hmyzu

 • Pohodlné větrání a odvádění tepla stisknutím tlačítka, s pneumatickým (CO2) nebo elektrickým (24/230V) ovládáním.

 

 • Odborná montáž, pravidelná údržba v zákonem stanovených zkušebních intervalech.

 • Snadno udržovatelná ochrana proti hmyzu pro vyšší hygienické požadavky, např. v potravinářském průmyslu

Dokument ke stažení: Technické parametry_VIRGO.pdf

Hydra – vent / Hydra – star

Kotva 6
 • Trvalé odvětrávání, nezávislé na počasí, zabezpečené proti dešti

 • Labyrintové zařízení Hydra-star Indu-Light je ideální systém pro přirozené větrání a odvod tepla z prostorů s vyššími teplotami.

 • POUŽITÍ: Odvádění trvalých tepelných zátěží, které vznikají ve výrobě a v jiných provozech s velkými tepelnými zisky.

 • VLASTNOSTI:

 1. Přirozené odvětrávání díky termickému vztlaku v závislosti na rozdílu tlaku a teploty uvnitř budovy.

 2. Labyrintové hliníkové lamely, které případnou dešťovou vodu zachytí uvnitř systému a sběrnými kolejnicemi ji odvádějí na střechu.

hydra star

HYDRA–STAR:

 • Systémové řešení odvodu dopadající dešťové vody pomocí tříúrovňové, částečně se překrývající, sestavy žlabů na lamelách. Nízká hmotnost samotného zařízení pro minimální zátěž střechy (uzavíratelné zařízení váží pouze 65kg/m2, pevné labyrinty pak 57 kg/m2) Při maximální šírce 4m a v podstatě neomezené délce labyrintů, lze splnit veškeré požadavky zákazníků na odvětrání technologického tepla. Účinnost zařízení je cca Cv = 0,6.

   Způsoby umístnění na střešním plášti:

   Jako samostatné zařízení na vlastní manžetě

   Integrované do stávajících nebo nových střešních světlíků

   Jako přenosné zařízení pro uzavírání montážních otvorů.

HYDRA
HYDRA

+ regulační technika

+ zvukově izolační panely

 • Pohodlné větrání a odvádění tepla stisknutím tlačítka, s pneumatickým (CO2) nebo elektrickým (24/230V) ovládáním.

 

 • Montáž pod větrací systém

Dokument ke stažení: Technické parametry_HYDRA.pdf

Taurus – vent / Taurus – star

Kotva 7
 • Trvalé odvětrávání, nezávislé na počasí, zabezpečené proti dešti

 • POUŽITÍ: V případě požáru odsávání horkého kouře z definovaného úseku.

 • VLASTNOSTI: Spuštění ventilátorů automatickými prvky pro včasnou detekci kouře (kouřové hlásiče, tlačítka pro ruční spuštění, externí hlásiče požáru), včetně možnosti napojení automaticky ovládaných dveří pro zajištění potřebného přívodu vzduchu.

taurus

PRODUKTOVÁ ROZŠÍŘENÍ:

HYDRA
HYDRA

+ regulační technika

+ zvukově izolační panely

 • Pohodlné větrání a odvádění tepla stisknutím tlačítka, s pneumatickým (CO2) nebo elektrickým (24/230V) ovládáním.

 • Montáž pod větrací systém

Dokument ke stažení: Technické parametry_TAURUS.pdf

bottom of page