top of page

TRW

Lokalita

Strará Boleslav

Rok

2008

Obrat

3 mil. CZK

Kompletná dodávka a montáž strešných svetlíkov, vrátane systému pre odvod dymu ZOTK podľa projektovej dokumentácie.

bottom of page