top of page

Nupharo II

Lokalita

Ústí nad Labem

Rok

2015

Obrat

5,5 mil. CZK

Projektová dokumentácia, kompletná dodávka a montáž strešných svetlíkov.

bottom of page