top of page

Albert

Lokalita

Hradec Králové

Rok

2022

Obrat

3,5 mil. CZK

Kompletná dodávka a montáž strešných svetlíkov na existujúce spodné osadzovacie rámy vrátane demontáže a likvidácie pôvodných strešných svetlíkov. Ďalej kompletná dodávka a montáž samočinného odvetrávacieho zariadenia, všetko vrátane presunov hmôt, dopravy, zdvíhacej techniky, funkčnej skúšky s HZS a kontroly stavu systému a zhotovenia požiarnych upchávok prestupov rozvodov SOZ.

bottom of page