top of page

F. X. Meiller

Lokalita

Slaný

Rok

2013

Obrat

16 mil. CZK

V návaznosti na závěry energetického auditu bylo nutné zlepšit tepelně-izolační parametry střechy a tedy i světlíků. Stávající lucernové světlíky o rozměrech  6,2 x 97,0 m (1 ks) a 6,2 x 85,0 m (3 ks) tvořené ocelovou konstrukcí, bočním prosklením z drátoska s ventilačními klapkami a zastřešení z TR plechu, byly demontovány a nahrazeny sedlovými světlíky se sklonem 45°/ 45°s ventilačními klapkami. Nosná konstrukce světlíků je z hliníku, jako výplň je použit polykarbonát v opálovém zabarvení a ventilační klapky jsou vybaveny pneumatickými motory.

Celý systém denní ventilace je napojen na stávající rozvod stlačeného vzduchu a řídící automatiku, která ventilační klapky uzavírá v případě nepříznivého počasí. Realizace probíhala v období podzim/zima – bylo tedy nutné zabezpečit prostor pod světlíky podle zásad BOZP; a prostor nad světlíky tak, aby nedošlo k zapršení/zasněžení do interiéru výrobní haly.

bottom of page