top of page

Burzovní palác

Lokalita

Praha

Rok

2015

Obrat

5 mil. CZK

Kompletná rekonštrukcia kotolne: vypracovanie PD DSP a DPS všetkých dotknutých profesií (ÚT, EL, MaR, EPS, VZT, PLYN, PBŘS), prerokovanie s úradmi a zabezpečenie stavebného povolenia. Demontáž existujúcich 3 ks atmosférických kotlov, dodávka a montáž 2 ks nových kondenzačných kotlov. Úprava zberačov/rozdeľovačov, zmiešavacích uzlov, výmena čerpadiel, nová spalinová cesta atď. Realizácia ostatných profesií (EL, MaR, atď...).

bottom of page