top of page
Cayman Pharma
VZT

NÁŠ CIEĽ

S projektmi našich klientov sme spätí od začiatku až do konca. Starostlivo skúmame možnosti riešenia a kladieme dôraz na jednotlivé požiadavky. Miesto realizácie je navštívené našimi špecialistami, ktorí nielen posúdia podmienky, ale taktiež zaistia všetky potrebné informácie pre úspešnosť projektu. Ponúkame Vám zameranie skutočného stavu či meranie rôznych fyzikálnych veličín, napr. rýchlosť prúdenia, meranie prietokov, koncentrácií, hluku, osvetlenosti atď.

O NAŠOM PRÍBEHU

Od roku 1994 poskytujeme svojim partnerom všetky služby týkajúce sa svetlíkových systémov značky Indu Light, presklenia a zariadení na odvod dymu a tepla. Naprojektovali sme stovky samočinných odvetracích zariadení (SOZ), veľkú časť aj zrealizovali a do dnes sa o tieto zariadenia staráme. Od roku 2010 sme rozšírili naše služby o komplexné dodávky v oblasti techniky prostredia.

NAŠA MATERSKÁ SPOLOČNOSŤ

HOLDING

INDU-LIGHT

Nemecká materská spoločnosť  Indu-Light Produktion & Vertrieb GmbH bola založená v roku 1986 a postupne sa etablovala medzi popredných výrobcov svetlíkových systémov a zariadení na odvod tepla a dymu. Holding tvoria spoločnosti pôsobiace v ČR, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Maďarsku.

Holding Indu Light

Naša doterajšia cesta

1986

ZALOŽENIE FIRMY INDU-LIGHT 

Otvorenie prvej pobočky Indu-Light v Nemecku. Neskôr sa v Nemecku otvorili ďalšie tri pobočky.

1994

ROZŠÍRENIE DO ČESKEJ REPUBLIKY

Založenie pobočky Indu-Light Praha s.r.o – prvá v Českej republike.

2010

ZALOžENIE STREDISKA 300

Začátek realizacií TZB – vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu a vody i odpady a kanalizace.

2022

OTVORENIE PREVÁDZKY KROMERÍŽ

V roku 2022 sme prekročili dôležitý míľnik a otvorili novú prevádzkareň Indu-Light v Kroměříži.
Účelom prevádzky je zefektívniť a zrýchliť realizáciu zákaziek na Morave, Slovensku a v Rakúsku.

bottom of page