top of page

SERVISNÝ A MONTÁŽNY TECHNIK
RAKÚSKO

Kroměříž, Česká republika

Viedeň, Rakúsko

Vykonávanie servisných a montážnych prác v oblasti techniky prostredia (svetlíkové systémy, denná ventilácia, odvody dymu a tepla, TZB)

SERVISNÝ TECHNIK KLIMATIZÁCIE
A VZDUCHOTECHNIKY

Praha, Česká republika

Kroměříž, Česká republika

Vykonávanie servisných a montážnych prác v odbore chladenia a vzduchotechniky, inštalácia nových či oprava/výmena poškodených súčastí,...

VEDÚCI ZÁKAZIEK    PROJEKTOVÝ MANAŽÉR/KA

Praha, Česká republika

Kroměříž, Česká republika

Komplexné riadenie pridelených zákaziek v oblasti svetlíkových systémov, presklenia, dennej ventilácie, odvodov dymu a tepla, zodpovednosť za plnenie predpísaných cieľov (výnosy, náklady, príjmy, výdavky,...)

PROJEKTANT/KA
MERANIA A REGULÁCIE

Praha, Česká republika

Projektovanie TZB (vzduchotechnika, vykurovanie, chladenie, zdravotechnika), po zapracovaní samostatný projektant/ka, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie v stupňoch ÚR, DSP,...

PROJEKTANT/KA VYKUROVANIA
A ZDRAVOTECHNIKY (TZB)

Praha, Česká republika

Kroměříž, Česká republika

Projektovanie TZB (vzduchotechnika, vykurovanie, chladenie, zdravotechnika Po zapracovaní samostatný projektant, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch ÚR,...

PRÍPRAVÁR V OBLASTI TZB

Kroměříž, Česká republika

Praha, Česká republika

Vyžiadanie a evidencia dopytov, dopytovanie subdodávateľov a predvýber najvýhodnejších ponúk, vypracovanie rozpočtov, technických špecifikácií a cenových ponúk, kontrola projektu,...

Nenašli ste pozíciu,
ktorú hľadáte? 
Pošlite nám svoje CV.

bottom of page