top of page
Realizace VZT - Březhrad

NAŠE SLUŽBY

1 / Svetlíkové systémy

Svetlíky Indu Light dodávame, montujeme a servisujeme v mnohých typoch – oblúkové, sedlové, shedové, pultové alebo bodové svetlíky s možnosťou výplne sklom, polykarbonátom alebo plexi.
Vieme tiež klapky alebo žalúzie pre dennú ventiláciu, odvod dymu a tepla alebo kombinácia oboch.
Ovládanie pomocou CO2, stlačeného vzduchu, elektra 24 alebo 230 V.

2/2D a 3D projektovanie

Komplexný návrh riešenia podľa zadania klienta. Vypracovanie návrhov, štúdií a projektov 2D/3D, v stupňoch ÚR, DSP, VDS, DPS. Zakreslenie skutočných stavov. Inžiniering a autorský dozor. 

3 / Technické zariadenia budovy

Realizujeme všetky profesie TZB do rodinných domov, administratívnych budov i skladových a výrobných hál. Radi Vám zaistíme kompletnú dodávku a montáž na kľúč s ohľadom na Vaše finančné a časové možnosti.
V odbore TZB sú zahrnuté všetky vnútorné inštalácie - vykurovanie, vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, rozvody plynu a vody i odpady a kanalizácie.

4 / Meranie a regulácia

Vzhľadom na dôraz, ktorý je kladený na úspory energií, sa stávajú nevyhnutnou súčasťou všetkých technologických zariadení budov systémy merania a regulácie. K realizácii pristupujeme vždy individuálne a komplexne. Začíname analýzou, z ktorej sa odvíja návrh riešenia. Nasleduje projekt a po jeho schválení dodávka a vlastná montáž. Samozrejmosťou je aj záručný a pozáručný servis.

5 / Technická údržba a servis

Naša spoločnosť je autorizovaná výrobcom na vykonávanie servisu a technickej údržbe svetlíkov a zariadení na odvod dymu a tepla (SOZ alebo skôr ZOKT či OTK) značky Indu Light podľa vyhlášky 246/2001 zb.
Poskytujeme záručný aj pozáručný servis k zariadeniam HVAC. Vykonávame servis a revíziu tesnosti aj pri zle prístupných zariadeniach a to pomocou horolozeckého vybavenia.

6 / Generálne dodávky
Väčšie, komplikovanejšie či časovo náročnejšie zákazky vykonávame v režime generálny dodávateľ stavby. Takýmto spôsobom sme schopní pokryť tak projekčnú a projektovú (prerokovanie s úradmi) prípravu, ako aj vlastnú realizáciu diela. Celé riadenie výstavby potom pozostáva z komunikácie medzi investorom, architektom a nami, ako generálnym dodávateľom stavby. V prípade rekonštrukcií či úprav existujúcich objektov nemáme problém s akceptáciou menovaných dodávateľov (napr. pre MAR, SHZ atď.). 
Kotva 1
Kotva 2
Kotva 3
Kotva 4
Kotva 5
Kotva 6
bottom of page