top of page

Klub Kotva

Lokalita

Praha

Rok

2018

Obrat

13 mil. CZK

Ide o najväčší klub v ČR. Naša spoločnosť prepracovala PD SOZ, upravila projekt VZT a uskutočnila dodávku a montáž vzduchotechniky, odvodu dymu a tepla, a rekonštrukciu pultových svetlíkov. V priestoroch klubu bolo nutné zabezpečiť výmenu vzduchu s objemom 50 000 m3/h.

bottom of page