top of page

Alliance Healthcare

Lokalita

Březhrad

Rok

2022

Obrat

15 mil. CZK

Kompletná dodávka a montáž VZT a ústredného vykurovania podľa odovzdanej dokumentácie, vrátane demontáže existujúceho chladiaceho zariadenia a likvidácie chladiva.

Ďalej kompletná realizácia zdravotno-technických inštalácií, podtlakového systému odvodnenia strechy a merania a regulácie, vrátane nastavenia systému.

bottom of page