top of page

TRW

Lokalita

Strará Boleslav

Rok

2020

Obrat

1,5 mil. CZK

V rámci rozšírenia výroby sme realizovali preplástenie výrobnej haly, tak aby spĺňalo požiarne predpisy.
Počas tejto úpravy došlo k inštalácii požiarnych roliet vrátane rozvodov požiarnej vody, inštalácie oceľových výmen a klampiarskych prvkov.

bottom of page