top of page

Škoda Auto

Lokalita

Mladá Boleslav

Rok

2018

Obrat

1,5 mil. CZK

Jedná sa o čisté projekčné práce v 3D (Revit) v profesii vzduchotechnika. Objednávateľ požadoval vypracovanie dokumentácie v stupni DSP a následne DPS. Zákazka bola komplikovaná svojim rozsahom, množstvom zmien ako aj časovým rámcom.

Zdroj: Škoda auto

bottom of page