top of page

F. X. Meiller

Lokalita

Slaný

Rok

2013

Obrat

16 mil. CZK

V nadväznosti na závery energetického auditu bolo nutné zlepšiť tepelnoizolačné parametre strechy a teda aj svetlíkov. Existujúce lucernové svetlíky o rozměrech  6,2 x 97,0 m (1 ks) a 6,2 x 85,0 m (3 ks) tvorené oceľovou konštrukciou, bočnými sklu zastrešenie z TR plechu, boli demontované a nahradené sedlovými svetlíkmi so sklonom 45 ° / 45 ° s ventilačnými klapkami. Nosná konštrukcia svetlíkov je z hliníka, ako výplň je použitý polykarbonát v opálovom zafarbení a ventilačné klapky sú vybavené pneumatickými motormi.

Celý systém dennej ventilácie je napojený na existujúci rozvod stlačeného vzduchu a riadiacu automatiku, ktorá ventilačné klapky uzatvára v prípade nepriaznivého počasia. Realizácia prebiehala v období jeseň/zima – bolo teda nutné zabezpečiť priestor pod svetlíkmi podľa zásad BOZP; a priestor nad svetlíkmi tak, aby nedošlo k zapršaniu/zasneženiu do interiéru výrobnej haly.

bottom of page