top of page

Staroměstská radnice

Lokalita

Praha

Rok

2022

Obrat

5,5 mil. CZK

Kompletná dodávka a montáž VZT podľa odovzdanej dokumentácie, vrátane demontáže existujúceho chladiaceho zariadenia a likvidácie chladiva.

Súčasťou prác je zaistenie potrebnej zdvíhacej techniky, vrátane žeriava, pre montáž technológie.

bottom of page